Úřední deska

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

05.06.2019 11:19
42077_ZS_Silnice_I_13.pdf (5 MB)    

Výzva občanům ohledně rozšíření těžby v Turówu

31.05.2019 16:04
Vážení občané, žádám Vás tímto o vyjádření k dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ v rámci mezistátního posuzování. Vyjádření je třeba vyplnit, podepsat a nejlépe i dopsat své stanovisko, názor (zvýšená hlučnost a prašnost, obava o úbytek...

Záměr pronájmu obecních pozemku p.p.č. 1791/2 a p.p.č.97 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

27.05.2019 10:43
Záměr pronájmu ob.pozemků p.p.č.1791-2, 97 v k.ú. Dětřichov.pdf (38,6 kB)

Výsledek - Volby do Evropského parlamentu v obci Dětřichov ve dnech 24. a 25. května 2019

26.05.2019 23:05
Volebni okrsek c.1 Dětřichov -vysledek voleb 24.5.-25.5.2019.pdf (141,3 kB)  

Připomínkování rozšíření těžby v Turówu

20.05.2019 15:47
Díky Greenpeace byla vytvořena internetová stránka "Spolu za vodu", na které mohou občané připojit svůj podpis k připomínkám vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Ono to není jen o vodě, zvýší se hlučnost, polétavý prach atd.   Připomínkovat lze jen do...

Pozvánka na 4.zastupitelstvo obce Dětřichov na 22.5.2019

15.05.2019 10:48
Pozvánka na 4. ZO Dětřichov 22.05.2019.pdf (63,6 kB)

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018

10.05.2019 15:31
1. závěrečný účet dso r.2018.pdf (1 019,4 kB)   dso-příloha 2018 - příloha č.4.pdf (664 kB)   fin dso 2018 - k příloze č.1.pdf (1,1 MB)   rozvaha dso 2018 - příloha č. 3.pdf (621,7 kB)   vzaz dso 2018 - příloha č.2.pdf (218,6 kB)

Volby do EP- Oznámení o místě a době konání voleb

03.05.2019 09:54
  Volby do EP- oznámení o době a místě.pdf (56,8 kB)

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dokumentace vlivů záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého úhlí Turów")

02.05.2019 12:19
Posuzování vlivů na živ.prostředí - Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów 2.5.2019.pdf (224,4 kB)   Dokumentace je z důvodu velké obsáhlosti dostupná pod následujícím odkazem:   https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M

Volby do EP- Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

30.04.2019 09:13
            20190502091129.pdf (79 kB)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>