Historia gminy

 

 

      Położenie miejscowości nad Olešką i jej pierwotna nazwa Dietrichsbach czy Dittersbach wskazują, że jej powstanie przypada na okres kolonizacji niemieckiej w XIV wieku. Pierwsza pisemna informacja o niej znajduje się w urbarzu (urbarium) posiadłości frydlanckiej z lat 1381-1409 i zgodnie z nim istniał już tutaj kościół. Wioska wyrosła w dogodnym miejscu, w którym ze starym szlakiem prowadzącym z Chrastavy do Frýdlantu łączył się szlak biegnący z okolic Żytawy, docierający tutaj przez Reibersdorf (Rybarzowicze), Reichenau (Bogatynia) i Heřmanice. Położenie to jednak przez całe średniowiecze i część czasów nowożytnich przynosiło zarazem powtarzające się klęski w czasie wojen. W odróżnieniu od sąsiednich Heřmanic, które były majątkiem lennym, Dětřichov zawsze był wioską patrymonialną, należącą bezpośrednio do właścicieli posiadłości frydlanckiej.

 

     Prześladowania religijne po wojnie trzydziestoletniej nie ominęły także Dětřichova. Pierwszego czerwca 1652 roku przybył tutaj misjonarz w towarzystwie urzędnika reprezentującego władzę zwierzchnią, aby przekonać gospodarzy o słuszności wiary katolickiej. Według urzędowego protokołu nabożnie wysłuchało go 62 obecnych, ale ostatecznie wielu wolało się wyprowadzić, jak dokumentuje spis obowiązków podatkowych z 1654 roku, wyliczając w zapisie o Dětřichovie 15 niezamieszkanych gospodarstw. Dziewięć gruntów chłopskich, jedenaście chałupniczych i 18 zagród ogrodniczych pozostało jednak zamieszkanych. Tworzyło to dobre warunki do dalszego rozwoju gminy, która potem w latach 1679-87 uczestniczyła w buncie przeciwko rodowi Gallasów. Po jego stłumieniu wójt musiał zapłacić karę 300 złotych, aby móc pozostać na stanowisku.

      Według statystyki J. Schallera w latach osiemdziesiątych XVIII wieku Dětřichov miał 28 ponumerowanych domów. Pół wieku później (1833) były już jednak 174 domy z 934 mieszkańcami, a w Kristiánovie 73 domy z 395 mieszkańcami. Ten wzrost liczby ludności wymusił także zmianę w edukacji szkolnej. Do 1720 roku dzieci uczęszczały do szkoły w Kunraticach, ale potem zezwolono na utworzenie szkoły w Dětřichovie, służącej także dzieciom z Albrechtic. Po stu latach budynek szkoły był już jednak za mały, dlatego w 1820 roku trzeba było wznieść nowy, ponieważ liczba uczących się dzieci przekroczyła 180.

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042