Změna sazeb daně z nemovitosti pro r.2010

17.01.2010 18:47

 

Vzhledem k tomu, že pro rok 2010 dochází ze zákona ke změnám sazby daně u pozemků druhů E (zastavěná plocha a nádvoří), F (stavební pozemek), G (ostatní plocha) a ke změnám základní sazby daně u téměř veškerých druhů staveb, dojde u všech poplatníků k změně daně z nemovitosti na rok 2010.

 

Žádáme poplatníky, kteří nemají ze zákona ( při jakékoliv změně) povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána daňová složenka ( přelom dubna a května 2010) k úhradě daně.

 

Na složence bude uvedena daňová povinnost pro rok 2010, která je splatná nejpozději 31.května 2010.

 

V případě, že poplatník neobdrží složenku do 21. května 2010, doporučujeme kontaktovat správce daně tel.: 482 363 323-324.

 

Finanční úřad Frýdlant

 

 

Sazby daně r.2010 (PDF)

 


Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042