Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov

05.06.2019 11:19

42077_ZS_Silnice_I_13.pdf (5 MB)

 

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042