Záměr pronájmu obecních pozemků p.p.č. 2007 a 673/1 v k.ú. Dětřichov

28.03.2019 08:24

záměr pronájmu obec.parcel p.č. 2007 a 673-1.pdf (40,1 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042