Záměr pronájmu obecních pozemku p.p.č. 1791/2 a p.p.č.97 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

27.05.2019 10:43

Záměr pronájmu ob.pozemků p.p.č.1791-2, 97 v k.ú. Dětřichov.pdf (38,6 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042