Záměř obce Dětřichov o pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví obce p.p.č. 2254 a p.p.č.1175

16.02.2017 08:44

záměr o pronájmu pozemků p.č. 2254 a 1175 ve vlastnictví obce.pdf (367,7 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042