Výzva k předkládání žádostí do Grantového fondu Lib. kraje pro rok 2011 na podporu včelařství

31.10.2011 13:45

Dotace - včely prův. dop.112011.pdf (109 kB)
Grant. fond Lib.kr. - výzva k předkl.žád. včely 112011.pdf (93,3 kB)
 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042