Vyhláška pozemek č.j. 46/2009

01.10.2009 19:51

Obecní  úřad  Dětřichov

 

 

 

Obecní úřad Dětřichov zahajuje řízení o prodeji nemovitosti, která je vlastnictvím OBCE DĚTŘICHOVA.

 

 

Jedná se o  :    p.p.č.  1841 / 3  ( ost. plocha )            o výměře         126 m2

                       

                 

 

 

 

Nemovitost je dána do prodeje na základě usnesení rady obce Dětřichov ze dne :  4.9.2009

 

 

 

Kupní cena stanovena dle 8.Usnesení ZO ze dne 2.6.2008 pod. poř.č. 9 / 2008.

 

 

 

Připomínky a náměty k tomuto prodeji je možno uplatnit do 15-ti dnů po zveřejnění této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Jaromír Toman  v.r.                                         Stanislav Šťasný  v.r.

starosta obce                                                  místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno  :   1. října  2009

Sejmuto     : 16. října  2009

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042