Vyhl. pronájem pozemku 022010

12.02.2010 10:05

 

Obecní  úřad  Dětřichov

VYHLÁŠKA

 

 

Obecní úřad Dětřichov zahajuje řízení o pronájmu nemovitosti, která je vlastnictvím OBCE DĚTŘICHOVA.

 

 

Jedná se o  :    p.p.č.  498 / 5  ( orná půda )                o výměře         8.671 m2

                        p.p.č.  498 / 9  ( orná půda )               o výměře         1.571 m2

                        p.p.č.  1885 / 4  ( orná půda )             o výměře         2.547 m2

                        p.p.č.  605 / 11  ( orná půda )             o výměře         8.224 m2

                        p.p.č.  274 / 1  (trvalý travní porost)    o výměře         3.756 m2

                        p.p.č.  269 / 1  (trvalý travní porost)    o výměře         1.241 m2

                        p.p.č.  270       (trvalý travní porost)     o výměře         2.392 m2

 

                       

                 

 

 

 

Nemovitost je dána do pronájmu na základě usnesení rady obce Dětřichov ze dne :  8.2.2010 pod p.č. 10 / 2010

 

 

 

 

 

 

Připomínky a náměty k tomuto prodeji je možno uplatnit do 15-ti dnů po zveřejnění této vyhlášky.

 

 

 

 

Jaromír Toman  v.r.                                         Stanislav Šťasný  v.r.

starosta obce                                                  místostarosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno  :   12. února   2010

Sejmuto     :    1. březen  2010

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042