Státní pozemkový úřad- Rozhodnutí- schválený návrh pozem. úprav mění na LV č. 165,361,366,370,381,426 a 10001 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu

20.08.2014 13:36

KMBT_C20020140820122416.pdf (1071697)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042