Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí komplexní pozemk. úpravy v Dětřichově schvaluje

07.05.2014 09:12

Stat.poz.urad - Rozh. kompl.poz.upr. v Detrich. vyv. 7.5.2014.pdf (4131892)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042