Preventivní akce -orální vakcinace lišek

05.10.2009 19:52

informace pro občany - Povinná preventivní akce – orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny – bude probíhat ve dnech od 9.10. až 17.10.2009

 

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485 103 871-2, 482  710 623, fax 482 713 149, e-mail: kvsl@svscr.cz

                                                                    

Povinná preventivní akce – orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny – informace pro občany.

            Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS), na podkladě a v souladu s § 49, odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, oznamuje, že  bude provedena orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vakcinace proběhne od 9.10. do 17.10. tohoto roku (v závislosti na klimatických podmínkách) na celém území Libereckého kraje (vakcinace na okrese Semily od 9.10. do 12.10., na okresech Liberec, Jablonec n.N. a Česká Lípa od 13.10. do 17.10.)
              Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla. Organizace akce, distribuce vakcinačních dávek a související náklady jsou v režii Státní veterinární správy ČR.


              Sběr lišek po jejich odlovu, ke kontrole účinnosti orální vakcinace, bude zahájen za tři týdny po skončení kladení návnad. Odlovené lišky, budou odevzdány na sběrná místa, za účelem kontroly účinnosti orální vakcinace za konstantní odměnu (bude proplacen počet lišek do výše rozpočtu KVS pro tyto účely). Cílem je plošné prošetření všech honiteb, nikoli vyšetření velkého množství lišek jen v některých honitbách. Sběr lišek a jejich předání budou provádět organizace, které provádějí výkon práva myslivosti na území Libereckého kraje. Počátek odevzdávání, vyšetřování lišek za stanovené zástřelné bude od 2.11.2009 na okrese Semily respektive od  7.11.2009 na okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec.

 

MVDr.Josef Král - ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042