Pozvánka na 12. veřejné zasedání ZO

05.07.2009 17:16

 

Starosta obce  svolává 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov, které se  koná:

Datum a čas:  pondělí 1. června 2009 v 19.00 hodin

Místo: zasedací místnost OU

Program:

  1. Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
  2. Rozpočtová opatření
  3. Průběžné hodnocení plnění rozpočtu
  4. Projednání závěrečného účtu za rok 2008
  5. Projednání auditu hospodaření za rok 2008
  6. Schválení rozpočtového výhledu na období 2009 – 2013
  7. Projednání vstupu obce do Sdružení obcí Libereckého kraje
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042