Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dokumentace vlivů záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého úhlí Turów")

02.05.2019 12:19

Posuzování vlivů na živ.prostředí - Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów 2.5.2019.pdf (224,4 kB)

 

Dokumentace je z důvodu velké obsáhlosti dostupná pod následujícím odkazem:

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042