Závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2013

2014-05-21 13:27

DSO- zpráva o výsledku přez. hospodař. 2013.pdf (1863110)

DSO- výkaz zisku a ztraty 2012.pdf (309635)

DSO- rozvaha- bilance 2013.pdf (935374)

DSO- priloha.pdf (1023779)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042