Veřejné projednání Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj dne 13.5.2014 od 14:00 hod

2014-05-12 12:42

Pozvánka na veřejné projednání Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj, dokumentu, který bude jedním ze základních podkladů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v novém programové období Evropské unie. Více informací je k dispozici na odkazu https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/ris3-strategie-inteligentni-specializace

 

Veřejné projednání se uskuteční dne 13.5.2014 od 14:00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.  

            

Program:

  1. Koncept RIS3, Národní RIS3, vazby na operační programy
  2. Regionální RIS3 – analytická část, aktuální návrhová část, vertikální domény
  3. Implementační struktura, zapojení do platforem dle priorit RIS3
  4. Návrhy projektů, šetření k zájmu o navrhovaná podpůrná schémata
  5. Různé

 

Dle Vašich možností prosíme o rozšíření této informace dalším možným zainteresovaným osobám, organizacím či podnikům.

 

Dotazy a přihlášky na veřejné projednání zasílejte na kontaktní adresu:

ivana.ptackova@kraj-lbc.cz , tel.: 485 226 577

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042