ROK 1960

2009-07-08 15:09

Obec se sloučila s obcí Heřmanice a Albrechtice. Celkový počet obyvatel tak čítal kolem 1 150 obyvatel. Sídlo národního výboru bylo v budově čp.2 (dnešní Obecní úřád), která se nachází v blízkosti kostela. Místní národní výbor se skládá z 22 poslanců, z nichž je 12 z Dětřichova, 8 z Heřmanic a 2 z Albrechtic. V Dětřichově je základní devitiletá škola, do které chodí 86 dětí prvních až pátého postupného ročníku. Ředitel školy byl soudruh Vladimír Vlasák a spolu s ním v této škole tři soudružky učitelky. V Heřmanicích je základní devítiletá škola jednotřídní, ve které učí ředitelka škola soudružka Vlasta Buriánková celkem 16 dětí prvního až třetího postupného ročníku. Čtvrtý a pátý ročník chodí do Dětřichova. V Albrechticích pro nedostatek dětí byla v roce 1961 škola zrušena a děti prvního až pátého ročníku chodily také do Dětřichova. Z celé sloučené obce děti starší od šestého do devátého ročníku dojíždí do Frýdlantu. Pro děti předškolního věku je zde mateřská školka, kam chodilo celkem 45 dětí od jednoho roku do šesti let. V Heřmanicích byl dětský útulek, do kterého chodilo 20 dětí od dvou do šesti let.

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042