ROK 1946

2009-07-08 15:07

Tento rok se vyznačoval především obnovením a založením nových kroužků a sdružení: Rodičovské sdružení Místní školní rada Svaz brannosti Obecní knihovna Severočeské konsumní družstvo Hasiči Místní rada osvětová Knihovní rada Místní národní výbor Okresní péče o mládež Česká sociální péče Okresní hasičská jednota Okresní pedagogický sbor Okresní odborová organizace Okresní školská komise a mnoho dalších.

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042