Nemocnice Frýdlant poskytuje akutní zdravotní péči na svých lůžkových odděleních v nezměněném rozsahu!

2014-05-20 12:26

Nemocnice Frýdlant poskytuje akutní zdravotní péči na svých lůžkových odděleních v nezměněném rozsahu!

Reakce na informace z článku MF Dnes dne 17. 5. 2014

Nemocnice Frýdlant nadále poskytuje akutní lůžkovou péči na interním oddělení, oddělení chirurgie a na gynekologickém oddělení. Na tento rozsah péče máme se zdravotními pojišťovnami uzavřené dlouhodobé smlouvy. Jsme stabilním zdravotnickým zařízením se silným ekonomickým zázemím skupiny Euroclinicum.

Nepatříme tedy mezi nemocnice, které by na základě tzv. restrukturalizace lůžek jakkoliv omezily rozsah akutní péče na svých lůžkových odděleních.

Z tohoto pohledu nejsou údaje uvedené v článku správné.

 

Jiří Benedikt

ředitel

jiri.benedikt@nemfry.cz

tel.: +420 482 369 200

gsm.: +420 731 546 921

skype: jibenedikt

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042