Ozn. spojené úz. a stav.říz. pozv. k ústnímu jedn. "Lbc, Dětřichov-vrchní vedení NN pro Farmy" dne 27.3.2012 v 9,00h.

23.02.2012 11:55

MÚ Fr.-Spoj.úz. a st.ř. pozv. k ústnímu jednání -vrch.ved.NN pro Farmy-vyv.23.2.2012.pdf (2,1 MB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042