Omezení dopravy v obci

31.03.2011 17:32

 

Dne 1.dubna 2011 začíná plánovaná uzavírka na silnici I/13 z důvodou opravy mostu zničeného loňskými povodněmi.

 

Proto bude od tohoto dne do 15.července 2011 v obci značně zvýšený pohyb motorových vozidel všech typů odkloněných po objížďce vedoucí centrem naší obce.

Žádáme proto obyvatele o shovívavost a zvýšenou opatrnost při pohybu na pozemních komunikacích v obci.

 

Na základě vyjádření starosty obce na posledním zasedání zastupitelstva obce, přibudou ve výše zmíněném období na daném úseku některá omezení, týkající se nejvyšší dovolené rychlosti a zákazu stání a zastavení všech motorových vozidel v centru obce. Dbejte proto daná dopravní značení, jen tak se můžete vyhnout sankcím dopravní police ČR.

 

 

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042