Obec.záv.vyhl. č.2/2011 - o místním poplatku za provoz. výher. hr. přístr. nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR podle jiného právního předp.

01.03.2011 12:25

    OZV č.2-2011 - místní popl. za prov. VHP povolené Min.fin..pdf (1 MB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042