Návrh rozpočtu obce Dětřichov 2010

15.02.2010 16:30

 

Návrh rozpočtu pro rok 2010

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

 

 

Třída 1 :  daňové příjmy                                                                       4 128 000 Kč

Třída 2 : nedaňové příjmy                                                                       570 364 Kč

Třída 3 : kapitálové příjmy                                                                    1 000 000 Kč

Třída 4 : přijaté dotace                                                                            299 800 Kč

 

            CELKEM                                                                                5 998 164 Kč

 

 

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

 

2212     Doprava                                                                                     628 200 Kč

2221     Dopravní obslužnost                                                                     61 470 Kč

3119     Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ                                                   827 500 Kč

3314     Knihovna                                                                                     47 356 Kč

3319     Malý sál                                                                                      53 970 Kč

3341     Rozhlas                                                                                     120 540 Kč

3399     SPOZ                                                                                          10 000 Kč

3421     Dětské hřiště                                                                                    500 Kč

3412     Sportovní zařízení v majetku obce                                                 102 400 Kč

3612     Nebytové hospodářství                                                                 257 000 Kč

3631     Veřejné osvětlení                                                                         111 220 Kč

3632     Pohřebnictví                                                                                   3 600 Kč

3639     Veřejně prospěšné práce                                                               91 966 Kč

3721     Nebezpečný odpad                                                                         7 000 Kč

3722     Komunální odpad                                                                        388 000 Kč

3745     Veřejné prostranství                                                                      35 000 Kč

4357     Dům s pečovatelskou službou                                                      256 000 Kč

5512     Požární ochrana                                                                          120 000 Kč

6112     Zastupitelstvo obce                                                                      896 000 Kč

6171     Správa                                                                                     1 384 606 Kč

6310     obecné výdaje (úroky,bank.poplatky)                                               63 000 Kč

6320     pojištění majetku obce                                                                   57 000 Kč

6409     neinvestiční transfery obcím                                                          143 836 Kč

6409     FÚ - 50% správní poplatky                                                              32 000 Kč

           

            CELKEM                                                                                5 698 164 Kč

 

            splátka úvěru                                                                              300 000 Kč

           

            CELKEM                                                                                5 998 164 Kč

 

 

Rozpočet bude schválen na zasedání obce Dětřichov dne 5. března jako schodkový.

 

 

Vyvěšeno :                   15.2.2010

Sejmuto :                      2.3.2010

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042