KÚ LBC-veřejná vyhl. Návrh Aktualizace č.1 Zásad úz.rozv. Lib.kraje - udržitelný rozvoj území

10.07.2018 14:04

KU-uzem.pl.-062018 verej.vyhl. KULK 55870-2018.pdf (155,6 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042