Informace o trasformaci Zemědělské vodohospodářské správy

14.12.2010 09:42

 

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVS) ukončuje činnost 

Významný správce vodních toků, ZVS, ukončuje svou činnost. Správcovství vodních toků je převáděno na zbylé správce, tj. státní podniky povodí a Lesy ČR s.p.

V souvislosti s tímto aktem vydal Ministr zemědělství příkaz ministra a zároveň byl vydán metodický pokyn.


Příkaz ministra zem. č.36-2010 vyv..pdf (283,5 kB)

Metodický pokyn č.1-2010 o transformaci Zeměd.vodoh.správy.pdf (244,3 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042