DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OHLEDNĚ ŠETŘENÍ S PITNOU VODOU

01.06.2018 10:23


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení odběratelé,
kvůli suchu a dlouhodobě zvýšené spotřebě pitné vody Vás žádáme o omezení odběru vody z vodovodního řadu pro jiné účely, než je běžné využití pitné vody. Pro napuštění bazénů prosím využijte možnost objednání cisterny s vodou na telefonním čísle 482 312 122. Upozorňujeme ale, že z technických důvodů bude zavážení vody cisternami možné až v p...říštím týdnu od 4. června 2018. Pro závlahu zahrad používejte užitkovou vodu.

 

Děkujeme za pochopení a respektování žádosti.
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s

 

NEBERTE TO PROSÍM NA LEHKOU VÁHU, DĚTŘICHOVSKÝ VODOJEM JE NA 1/4 NORMÁLNÍHO STAVU!

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042