Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska (za ro. 2016) a závěr zjišťovacího řízení

21.11.2017 08:45

Koncepce -Aktualiz. posouz.vlivu PRVKUK Frydl. vyv. 21.11.2017.pdf (3 MB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042