5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

08.07.2011 20:38

 

 

 

 

 

 

 

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

********************************************************

 

Datum a čas      :        pondělí 18.07.2011    v  18.00 hodin

Místo                :              zasedací místnost OÚ Dětřichov

 

Program:

1.                  Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                  Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání

3.                  Projednání rozpočtových opatření /2011

4.                  Prodej pozemku ppč.1220.

5.                  Nabídka spolupráce pro OÚ a provozovatele poštovních služeb- rozšíření

6.                  Převod přebytku hospodaření z roku 2010 ZŠ a MŠ

7.                  Diskuze

8.                  Usnesení

9.                  Závěr

 

 

 

                                                                                         Stanislav Šťasný

                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042