4. veřejné zasedání ZO Dětřichov

02.05.2011 12:07

 

Starosta obce svolává

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov , které se koná

 

Datum a čas:                  PONDĚLÍ  9.5.2011     v  18.00 hodin

Místo:                               zasedací místnost OU

Program:                       Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

1.       Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání

2.       Audit a závěrečný účet hospodaření za rok 2010

3.       Rozpočtová opatření č.3 – 11/2011

4.       Prodej pozemků

5.       Schválení půjčky dle OZV č. 1/2010 o půjčkách z fondu rozvoje bydlení

6.       Rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2011

7.       Projednání nájemní smlouvy na dům čp.93 (bývalá MŠ)

8.       Diskuze               

9.       Usnesení

10.   Závěr

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042