15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

19.02.2010 16:53

 

 

Starosta obce svolává

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

 

které se koná:

 

Datum a čas                  pátek 5.3.2010     v  18.00 hodin

Místo                            zasedací místnost OU

Program:

 

1.      Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání

2.      Audit a závěrečný účet hospodaření za rok 2009

3.      Rozpočet na rok 2010

4.      Rozpočtové změny

5.      Prodej pozemků

6.      Schválení OZV č. 1/2010 o půjčkách z fondu rozvoje bydlení

7.      Rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2010

8.      Zpráva předsedy inventarizační komise

9.      Diskuze                

10. Usnesení

11. Závěr

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042