14. Veřejné zasedání obce Dětřichov

20.11.2009 19:58

Starosta obce svolává

14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov , které se koná

Datum a čas  : pátek 4.12.2009 v 18.00 hodin

Místo   : zasedací místnost OÚ

Program:

1. Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtové změny
3. Průběžné hodnocení plnění rozpočtu
4. Prodej pozemků
5. Schválení Směrnice č. 1/2009 o rozpočtovém provizoriu na rok 2010
6. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost Lib. kraje
7. Projednání akcií ČSAD
8. Schválení přijetí dotace ze státního rozpočtu na „Cyklotrasu“
9. Smlouva o finančním příspěvku „Most k naději“
10. Jak dál ve financování vody na Frýdlantsku
11. Diskuze               
12. Usnesení
13. Závěr

             
                                                                                             Jaromír Toman
                                                                                             starosta obce v.r.

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042