13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

20.08.2009 17:44

Starosta obce svolává


13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov
, které se koná:

Datum a čas: 

pátek 4.9.2009 v 18.00 hodin

Místo:           

zasedací místnost OÚ Dětřichov

Program:

1. Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtová opatření
3. Průběžné hodnocení plnění rozpočtu
4. Žádost o dotaci pro ZŠ a MŠ na doplnění učeben
5. Žádost o převod přebytku hospodaření ZŠ za rok 2008
6. Úprava nájemného dle koeficientu pro rok 2010
7. Příprava rozpočtu na rok 2010
8. Výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací
9. Informace k prodeji č.p. 61
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

  Jaromír Toman
  starosta obce v.r.

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042