Archiv článků

ROK 1960

08.07.2009 15:09
Obec se sloučila s obcí Heřmanice a Albrechtice. Celkový počet obyvatel tak čítal kolem 1 150 obyvatel. Sídlo národního výboru bylo v budově čp.2 (dnešní Obecní úřád), která se nachází v blízkosti kostela. Místní národní výbor se skládá z 22 poslanců, z nichž je 12 z Dětřichova, 8 z Heřmanic a 2...

ROK 1962

08.07.2009 15:09
V objektu zdejší továrny, která bývala původně na výrobu textilu národní podnik TOTEX - továrna na výrobu textilních strojů, kterými byly vybavovány textilní továrny v Československé socialistické republice a vyváží se i do zahraničí.

ROK 1947

08.07.2009 15:08
Dobrovolné brigády proslavily obec nejenom v našem kraji, ale dokonce po celé zemi, protože tyto brigády vyhlašovaly sběratelské akce pro celý Liberecký kraj. Díky těmto zásluhám se stala obec vzornou obcí frýdlantského okresu a dokonce dostala národní vyznamenání jako skvělý budovatelský...

"Úryvek z kroniky školy Dětřichovské"

08.07.2009 15:07
Dětřichovská škola se konečně stala školou českou, neboť do této doby to byla vždy škola pouze německá. Květnová revoluce, porážka věčného nepřítele míru a pokoje, zpurných Teutonů a konečně snad i dvojnásobná špatná zkušenost s Němci v jeniném století, zaplacená krví a miliony životů národů...

ROK 1946

08.07.2009 15:07
Tento rok se vyznačoval především obnovením a založením nových kroužků a sdružení: Rodičovské sdružení Místní školní rada Svaz brannosti Obecní knihovna Severočeské konsumní družstvo Hasiči Místní rada osvětová Knihovní rada Místní národní výbor Okresní péče o mládež Česká sociální péče Okresní...

ROK 1945

08.07.2009 15:06
Liberecký pěší pluk "Aloise Jiráska" soustředil v červenci 1945 všechny své dobrovolníky do výcvikové roty v Dětřichově. Pěkná obec při silnici z Frýdlantu na hranici v Heřmanicích. Z Frýdlantu do Heřmanic také jezdil úkokolejný vláček. Asi padesát chlapců-dobrovolníků mělo projít základním...

ROK 1889 PAMĚTNÍ SPIS O POSTAVENÍ VĚŽE FARNÍHO KOSTELA V DĚTŘICHOVĚ

08.07.2009 15:05
O vzniku a postavení kostela se nedá nic určitého uvést podle starých kronik a dokumentů. Zdá se však, že již počátkem 14. století zde existoval kostel, neboť v urbáři frýdlantském z roku 1409 je zmínka o pronájmu 18 farních prutů obyvatelům dětřichovským a také o zahrádce, která patří ke...

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad

06.07.2009 13:45
    Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 13. srpna 2007. usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),...

Pozvánka na 12. veřejné zasedání ZO

05.07.2009 17:16
  Starosta obce  svolává 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov, které se  koná: Datum a čas:  pondělí 1. června 2009 v 19.00 hodin Místo: zasedací místnost OU Program: Zpráva starosty o plnění usnesení z minulého zasedání Rozpočtová opatření Průběžné...

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY

04.07.2009 21:28
Srdečně vás zveme na hudební představení Zdeňka Černohouze a Mirka Krahulce, ve kterém zazní písničky Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a také staropražské a lidové písně ze všech koutů naší vlasti.   Datum: pátek 24.července 2009 Místo:  Dětřichov-malý...
Záznamy: 1201 - 1210 ze 1211
<< 118 | 119 | 120 | 121 | 122 >>

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042