Archiv článků

OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ

20.08.2009 17:47
OZNÁMENÍ MAJITELŮM PSŮ   POVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ PROBĚHNE v ÚTERÝ 25.srpna 2009  PŘED BUDOVOU OÚ DĚTŘICHOV OD 15,00 – 15,45 HOD. CENA ZA JEDNOHO PSA    80,- Kč (hradí majitel) VAKCÍNA MÁ ÚČINNOST 3 ROKY

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov

20.08.2009 17:44
Starosta obce svolává 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětřichov , které se koná: Datum a čas:  pátek 4.9.2009 v 18.00 hodin Místo:            zasedací místnost OÚ Dětřichov Program: 1. Zpráva starosty o plnění usnesení...

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 zrušovací

24.07.2009 13:40
  Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Dětřichov     Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13. srpna 2007 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

24.07.2009 13:38
  Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13.srpna 2007 usneslo vydat usnesením č. 5/2007 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích...

O pohár starosty obce Dětřichov

18.07.2009 10:00

Víceúčelový kurt

14.07.2009 17:48
Dnes byly na stránky sportovního oddílu TJ Viktoria dodány informace o tom, jak a za jakých podmínek je možné navštěvovat nově zrekonstruovaný  víceúčelový kurt.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o nakládání s odpady

08.07.2009 18:27
OBEC DĚTŘICHOV Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č. 3/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13.srpna...

Vyprávění pana Holase

08.07.2009 15:12
1945 V tomto roce zde žil otec pana Holasa, který se jmenoval František Holas provozoval kovárnu (dnes obytný dům Cahů) na tuto službu dostal dekret od tehdejšího prezidenta Eduarda Beneše, tento dekret mu odebrali až komunisti v roce 1949. Také zde byly další kováři. Např.: Plyške (Rakušan), ...

Úpadek průmyslu na Frýdlantsku, vlivem 1. světové války

08.07.2009 15:11
Ve frýdlantském výběžku byla před 1. světovou válkou velká zaměstnanost. Rozvinutý průmysl poskytoval zaměstnání pro 11 000 osob. Za války, zejména v letech 1917-18 poklesl stav pracovníků v průmyslových závodech na třetinu. Jen velké a malé pily byly i po dobu války vytíženy, i když se později...

ROK 1972

08.07.2009 15:10
Dětřichov dne 4. října 1972 přistoupil k zajištění přípravných prací pro opravu věže kostela. Pro tuto opravu byl získán podnik DIOS u Prahy a jeho zaměstnanci dne 24. srpna 1972 sejmuli s věže měděnou kouli, v níž se nacházelo válcovité plechové pouzdro, v němž byly nalezeny ručně psané spisy s...
Záznamy: 1191 - 1200 ze 1211
<< 118 | 119 | 120 | 121 | 122 >>

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042