Výroční zpráva za rok 2007

 

 

Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Dětřichov v oblasti poskytování informací v roce v souladu se zákonem c.106/1999 Sb.

a) pocet podaných žádostí o informace  0
b) pocet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných cástí každého rozsudku soudu 0
d) výsledky rízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádení osobních údaju 0
e) další informace vztahující se k uplatnování tohoto zákona. 0
 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042